1. Úvod
  2. /
  3. 5G koridory
  4. /
  5. Seznam intervenčních oblastí

Seznam intervenčních oblastí

Dokrývání železničních koridorů signálem 5G s vyšší intenzitou signálu bude prováděno na všech hlavních železničních koridorech v České republice. V této souvislosti držitelé rozhodnutí o přídělech kmitočtů v pásmu 700 MHz aktivně přistoupili k procesu pokrývání signálem 5G s vyšší intenzitou signálu a s cílem uspořit investiční náklady iniciativně vybrali lokality, kde zcela postačí u 5G vysílačů, jenž instalují v rámci plnění aukčních podmínek, navýšit vyzářený výkon. Tímto způsobem bylo dosaženo, že železniční koridory není nutné pokrývat v celé jejich délce, ale je nezbytné je dokrýt jen v přesně definovaných úsecích.

Následně Český telekomunikační úřad identifikoval lokality (tj. intervenční oblasti), ve kterých prostřednictvím finančních prostředků z veřejných zdrojů lze podpořit dokrývání železničních koridorů signálem 5G s vyšší intenzitou signálu – viz přiložená tabulka – soubor Excel.

Grafické znázornění jednotlivých intervenčních oblastí je uvedeno v interaktivní mapě zde.

Hlavní charakteristiky spolufinancování z veřejných zdrojů, jež bude realizováno v rámci Národního plánu obnovy, programu CEF DIGITAL nebo dalších potenciálních programů podpory: