Seznam intervenčních oblastí (2022)

Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje podpořit finančními prostředky z veřejných zdrojů rozvoj sítí 5G v investičně náročných místech na venkově, jež se nachází na celém území České republiky. V této souvislosti držitelé rozhodnutí o přídělech kmitočtů v pásmu 700 MHz aktivně přistoupili k tomuto záměru a poskytli informace, ve kterých lokalitách České republiky z ekonomických důvodů neplánují v horizontu následujících 9 let provádět výstavbu vysílacích rádiových sítí 5G podle rozvojových kritériích podmínek aukce  kmitočtů 5G. Následně Český telekomunikační úřad identifikoval lokality (tj. intervenční oblasti), ve kterých prostřednictvím finančních prostředků z veřejných zdrojů lze podpořit dokrývání investičně náročných míst na venkově – viz přiložená tabulka – soubor Excel.

Grafické znázornění jednotlivých intervenčních oblastí je uvedeno v interaktivní mapě zde.

Hlavní charakteristiky spolufinancování z veřejných zdrojů, jež bude realizováno v rámci Národního plánu obnovy, se nachází v dokumentu Avízo výzvy (soubor PDF).